No Picture
No Picture

จับตาอาชีพเสรีหลังเปิด AEC

กันยายน 14, 2016 charnwit 0

การรวมกันของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศเขตการค้าเสรี มีอาชีพใดที่สามารถทำได้อย่างเสรีในทุกประเทศสมาชิก