การจัดเก็บภาษี

.แผนภูมิการจัดเก็บภาษีป้าย
.แผนภูมิการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

รูปภาพภาษี 1
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เอกสารแนะนำภาษีป้าย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*