แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายรับ-จ่าย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*