ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาต้นแบบและเครือข่าย ระดับจังหวัด ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท จังหวัดหนองบัวลำภู

92834 92832 92842 92843 92844 92841 92827 92828 92829 92835 92836 92838 92840

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*