ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในครอบครัวในระดับพื้นที่

1.แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในค
2.แผ่นพับ ศปก.ต
3.สติกเกอร์ส่งจังหวัด แบบ 1 3.สติกเกอร์ส่งจังหวัด แบบ2 4.คู่มือสื่อรัก สานสายใย (รวมเล่ม)
5. แผ่นพับ พรบ. 50
6. แผ่นพับลดความรุนแรง
7. แผ่นพับ ศพค
8. สิทธิสวัสดิการครอบครัว และพรบ. 50
9.การ์ตูนเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
9.รร คค (ที่เพิ่งแต่งงาน)
9.รร คค (ผู้สูงอายุ)
9.รร คค (เพิ่งมีลูก)
9.รร คค (วัยรุ่น)
9.โรงเรียนครอบครัว (ทุกวัย)
10. เล่มคู่มือชุดความรู้ด้านครอบครัวฉบับปร
คู่มือป้องกันเฝ้าระวังความเสี่ยงในคค

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*