โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนธาตุพัฒนา

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนธาตุพัฒนา โดยรื้อหลังคาเดิมเปลี่ยนเป็นมุงเมทัลซีทหนา 0.30 มม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์กำหนด)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*