ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศภดส.1ปี 2564
ราคานอกเหนือจากโฉนด,นส3
หนองบัวลำภู

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*