ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสววรค์

ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*